Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji telekomunikacyjnych: pozyskiwaniem nieruchomości, prowadzeniem spraw formalnych, projektowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych, dostępu radiowego, sieci rozdzielczych, magistralnych, światłowodowych oraz wykonawstwem, przeglądami i obsługą istniejących inwestycji.

Celem naszej Firmy jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji kluczowego dostawcy usług związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury dla Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych.

Uznając za nadrzędny cel w działalności firmy obsługę klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, dostosowaliśmy nasz system zarządzania jakością do wymogów standardów ISO.

Aktualnie firma HADAR posiada i działa zgodnie z Międzynarodowym Certyfikatem ISO 9001:2000.